Op deze weblog van de juristen Ron Ritzen (JHS) en Mark Lemmens (Radboud Universiteit) vindt u berichten over juridische zaken die opmerkelijk krom zijn.

14 april 2011

Moet een eerlijke rechter altijd worden gewraakt?

Paleis van Justitie, Brussel (foto: R. Ritzen)

Op deze vraag geeft filosoof Paul van Ommen in het NRC (13 april 2011) een helder antwoord. Een rechter, zo stelt Van Ommen, is bijna altijd bevooroordeeld. Onderzoek toont dat aan.* In navolging van de prof. Van Otte, die er voor pleit dat de rechter zijn "preliminaire indrukken prijsgeeft", stelt hij dat duidelijkheid over die indrukken de officier van justitie en de advocaat in staat stelt kleuring aan te brengen in hun pleidooien.
Van Ommen argumenteert dat de recente wraking van rechter Verpalen (die een zaak begon met het voordragen van het gedicht 'Jantje zag eens pruimen hangen' en prompt gewraakt werd) enkel de schijn ophoudt van onpartijdigheid.
Kortom, een helder en buitengewoon sterk betoog dat een fundamentele kwestie aansnijdt.
*) Zie ook het uiterst leesbare boek van prof. Eric Rassin, Waarom ik altijd gelijk heb. Utrecht 2007 (Da's overigens verplichte kost voor onze studenten!)

(bron: dr. Paul van Ommen, Moet een eerlijke rechter altijd worden gewraakt? NRC, 13 april 2011)
.