Op deze weblog van de juristen Ron Ritzen (JHS) en Mark Lemmens (Radboud Universiteit) vindt u berichten over juridische zaken die opmerkelijk krom zijn.

5 oktober 2010

Journalist en raadslid gaan niet samen

Een interessant bericht van Binnenlandsbestuur.nl:

Mag een krant een journalist verbieden politiek actief te zijn? Ja, zo oordeelde het Gerechtshof in Den Haag afgelopen week.


Niet verenigbaar

In 2006 stelde een verslaggever van het AD zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd verkozen. De hoofdredactie liet hem echter weten dat hij daarvoor toestemming had moeten vragen, en wanneer hij dat had gevraagd, dat niet gekregen zou hebben. Een actieve politieke rol is volgens de hoofdredactie van het AD niet verenigbaar met de onafhankelijkheid van de krant.


Grondrecht

De journalist spande daarop een civiele procedure aan bij de rechtbank in Rotterdam. De rechtbank stelde de journalist in het gelijk. Het passief kiesrecht is immers een grondrecht en dat, zo oordeelde de rechtbank, moest zwaarder wegen dan het belang van de krant.


Onwerkbaar

Het AD ging in hoger beroep. Vorige week kwam het Haagse gerechtshof tot een ander oordeel van de rechtbank. De hoofdredactie had aangevoerd dat het voor de lezers vreemd zou zijn als ze verslaggevers van het AD ook in de rol van politicus zouden kunnen tegenkomen. Daarbij zou een onwerkbare situatie kunnen ontstaan als een journalist niet op alle werkterreinen meer in te zetten zou zijn vanwege een politieke nevenfunctie. Ook zou het moeilijk zijn voor collega’s om over een raadslid te schrijven dat tevens op de redactie werkzaam is.


Belang

Het hof gaf het AD op alle punten gelijk. Weliswaar bevestigt het gerechtshof ook dat het raadslidmaatschap een functie is die iedere burger volgens zou Grondwet zou moeten kunnen vervullen, maar in dit geval vindt het hof dat het belang van de krant zwaarder weegt.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl (4-10-2010)
Het oordeel van het Gerechtshof is te vinden via www.rechtspraak.nl.